Tritube ( İntratrakeal basınç ölçümlü ultra ince kaflı ventilasyon kateteri)

TOP